Cách làm đất và đặt cây trồng chuối cấy mô

Làm đất trồng giống chuối cấy mô

Cày bừa kỹ để diệt các loại cỏ nguy hiểm như cỏ tranh, cỏ ống, cỏ paspalum, … thu gom, bang đất kết hợp với bón vôi.

Đào hố: Cây cấy mô 30 x 30 x 20 cm

Bón lót: 300 g superphosphate + 5 – 10kg phân chuồng nếu đất ít chất hữu cơ, hay 1/8 giạ tro trấu trên đất phèn nhiều sét + 20g Mocap chống kiến, mối, sùng và sâu đất. Bón trước khi trồng chuối cấy mô 1 tháng là tốt nhất.

Đặt cây giống chuối cấy mô

 

Chọn mua cây giống chuối nuôi cấy mô: Sau khi đã được ươm đạt kích thước khoảng 25 cm chiều cao, có 5 – 6 lá thật thì có thể trồng được. Chọn cây mập mạnh, dự trù số cây chết phải trồng dặm từ 2 -5 %. Cây nuôi cấy mô như vậy có kích thước rất nhỏ cần phải chăm sóc kỹ, nhưng có các ưu điểm sau đây:

+ Độ đồng đều của cả quần thể cao, nhất là mùa 1

+ Ít bị các bệnh đốm lá, tuyến trùng, sùng đục củ

+ Khi đặt cây cổ củ thấp hơn mặt đất 3 cm

Loading Facebook Comments ...